تونومتر ایر پاف

دستگاه تونومتر غیر تماسی (Non-contact Tonometer) مدل HNT-1/1P ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه ای از تکنولوژی های پبشرفته جهت اندازگیری فشار چشم به روش غیر تماسی، مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله ویژگی های دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سه حالت اندازه گیری فشار (MT, AT2D,AT3D)
  • چهار حالت پاف (30 – 60  – SPC 30 – SPC60)
  • با قابلیت پاکی متری، جهت اندازه گیری ضخامت قرنیه
  • قابلیت تعیین تعداد دفعات اندازه گیری فشار
X