دیجیتال رفرکتور

دستگاه دیجیتال رفرکتور (Digital Refractor) مدل HDR-7000 ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه ای از تکنولوژی های پبشرفته جهت تعیین دقیق میزان ضعیفی چشم و انجام برخی تست ها مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله ویژگی های دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توانایی گرفتن اطلاعات به صورت مستقیم از دستگاه اتورفرکتو کراتومتر و لنزومتر و ذخیره آن
  • دارای پرینتر برای پرینت اطلاعات نهایی معاینه مریض
  • توانایی کنترل چارت دیجیتالی توسط اینفرارد
  • دارای فیلتر پلاریزه
  • دارای عدسی سبز و قرمز در داخل خود دستگاه
  • توانایی ست کردن پریزم برای مریض بر روی عدسی

X