ریداستیم

دستگاه لاغری ریداستیم ساخت کمپانی کازموسافت فرانسه، اولین و تنها دستگاه موجود در دنیاست که با تکنولوژی منحصر بفرد میدان مغناطیسی منجر به لیپولیز و کاهش چربی های احشایی و زیر پوستی می شود.
همچنین استفاده از سیستم درناژ در این دستگاه منجر به فعالسازی چرخش بهینه خون در بدن شده و به کاهش سلولیت و دفع چربی های تجزیه شده خواهد شد.
با رعایت پروتوکل درمانی به صورت منظم، فرد پس از 12 جلسه درمانی به صورت میانگین 6 تا 7 سانتی متر در ناحیه دور کمر کاهش خواهد داشت. البته تعداد جلسات درمانی نسبت به میزان BMI افراد مستعد تغییر است. همچنین این کاهش در افرادی اتفاق می افتد که در ناحیه شکم دارای چربی احشایی باشند، بنابراین بررسی نوع چربی در ناحیه توسط پزشک معالج اکیدا توصیه می شود.
از این دستگاه می توان برای درمان نواحی بازوها، شکم، ناحیه لگن، ران، ساق پا و چانه استفاده کرد.

دستگاه ریداستیم اسپورت ساخت کمپانی کازموسافت فرانسه، اولین و تنها دستگاه با پروتکل متحرک موجود در دنیاست که با تکنولوژی منحصر بفرد میدان مغناطیسی منجر به لیپولیز و اهش چربی های احشایی و زیر پوستی می شود.
این دستگاه به نوعی مکمل ورزشی است که باید به همراه یکی از دستگاه های ورزشی مورد استفاده واقع شود. با رعایت پروتوکل درمانی به صورت منظم، فرد پس از 12 جلسه درمانی به صورت میانگین 6 تا 7 سانتی متر در ناحیه دور کمر کاهش خواهد داشت. البته تعداد جلسات درمانی نسبت به میزان BMI افراد مستعد تغییر است. همچنین این کاهش در افرادی اتفاق می افتد که در ناحیه شکم دارای چربی احشایی باشند، بنابراین بررسی نوع چربی در ناحیه توسط پزشک معالج اکیدا توصیه می شود.
از این دستگاه می توان برای درمان نواحی بازوها، شکم، ناحیه لگن، ران استفاده کرد.

X