خبرنامه اپتیک

آرشیو

1396

بهمن

مرحوم مهندس حامد امیری

 ضخامت لنزهای تماسی

تراش عدسی

کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button

مهر

سرمقاله

 لنزهای تماسی روزانه

دیجیتال چارت

کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button

آذر

کنگره انجمن چشم پزشکی

لنزهای سیلیکون هایدروژل

تونومتر غیر تماسی

کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button

فروردین

بینایی سنجی

 لنزهای تماسی رنگی

تونومتر غیرتماسی

کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button

مرداد

سرمقاله

محلول شستشوی لنز

دستگاه تراش عدسی

کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button

1395

دی

مقدمه

 آمیکو یسنا پارس

آستیگماتیسم

دیجیتال لنزمتر

کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button

مهر

مقدمه

 آمیکو یسنا پارس

ایراپتیکس آکوا

اتو رفرکتو کراتومتر

کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button

مرداد

مقدمه

 آمیکو یسنا پارس

تاریخچه آلکان

تاریخچه هویتز

تاریخچه کرینگ

رویداد های تخصصی

pdf_button
X