1398

22آبانallday24alldayFeaturedنهمین کنگره مشترک سالیانه پوست رازی ونهمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهددرماتولوژی ، زیبایی ولیزر

1398

27شهریورallday29alldayشانزدهمین برنامه جامع علمی - فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران

1398

12تیرallday14alldayپانزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران

1398

11اردیبهشتallday13alldayسیزدهمین کنگره ی تازه ها در بیماری های پوست

1397

19اردیبهشتallday21alldayهجدهمین کنگره اپتومتری خراسان

19اردیبهشتallday21alldayبیست و ششمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

12اردیبهشتallday14alldayبیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی

1397

5اردیبهشتallday8alldayبیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته

5اردیبهشتallday6alldayکنگره بین قاره ای پوست 2018

28فروردینallday31alldayدومین همایش بهاره چشم پزشکی

1396

4بهمنallday6alldayسومین کنگره سراسری تازه های جراحی پوست، روش های زیبایی، لیزر و پیوند مو

1396

13آذرallday16alldayبیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

1396

1آذرallday3alldayکنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

1396

28مهرallday29alldayسومین کنگره سراسری اپتومتری مازندران

27مهر(oct 19)8:00 صبح(oct 19)8:00 صبحهمایش تخصصی لنزهای پریمیوم در جراحی کاتاراکت

1396

8شهریورallday10شهریورalldayبیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

1396

8شهریورallday10شهریورalldayبیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

1395

22آذرallday25alldayبیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

X