شانزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی

آبان 18, 1398

شرکت آمیکو یسنا پارس، در حاشیه بزرگترین گرد همایی پزشکان عمومی کشور در تاریخ 27الی29 شهریور1398 که در مرکز همایش های رازی برگزار شد,حضور یافت. وبه معرفی محصولات پوستی و زیبایی خود پرداخت.
این همایش مشتمل بر کنفرانس های علمی با موضوعات مختلف بود، که در سایه همکاری با انجمن های علمی مرتبط و با حضور اساتید ارزشمند حوزه های مختلف برگزار شد.

X