سمینار تخصصی یک روزه دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی
با معرفی تکنولوژی های جدید در لنزهای تماسی و تجهیزات بینایی سنجی  

بهمن 2, 1396

سمینار تخصصی معرفی تکنولوژی های جدید در لنزهای تماسی و تجهیزات بینایی سنجی به اسپانسری شرکت آمیکو یسنا پارس در تاریخ یکم بهمن 1396 در دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. این سمینار با هدف آموزش نهایی و تکمیلی دانشجویان ترم آخر رشته بینایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت. در این سمینار تخصصی جناب آقای محلوجیان اطلاعات روز مربوط به فناوری های نوین در مبحث لنزهای تماسی را در اختیار دانشجویان قرار دادند و در مبحث تجهیزات بینایی سنجی آقای مهندس فراهانی مطالب مهمی درمورد تجهیزات بینایی سنجی و گوناگونی آن ها به منظور آماده سازی این دوستان جهت ورود به بازار کار ارائه دادند. لازم به ذکر است حضور اساتید این دانشکده جناب آقای دکتر آقازاده امیری، جناب آقای اخگری، جناب آقای دکتر خسروی، جناب آقای خرمی نژاد و سرکار خانم کریمی رنگ و بوی دیگری به این سمینار داده بود.

X