برگزاری کلاس های آموزشی برای مجموعه سلیم اپتیک

بهمن 30, 1396

کلاس های تخصصی معرفی لنزهای تماسی نرم و تکنولوژی های جدید مربوط به آنها در سالن کنفرانس شرکت آمیکو یسنا پارس برای تعدادی از عینک سازان برگزار گردید. این کلاس ها با هدف آموزش  آنها در جهت عرضه بهترین لنزهای تماسی رنگی انجام گرفت. در این  کلاس تخصصی جناب آقای محلوجیان اطلاعات روز مربوط به فناوری های نوین در مبحث لنزهای تماسی و روش های عرضه آنها را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند. لازم به ذکر است شرکت آمیکو یسنا پارس در صورت نیاز آماده همکاری با اتحادیه عینک سازان برای برقراری اینگونه کلاس ها و ارایه آموزش های لازم به همکاران اپتیشن  می باشد.

X